Wie ben jij?

Als ouder wil je niets liever dan dat je kind straalt van zelfvertrouwen en gelukkig is.

Helaas is het ook wel eens anders. Maken jullie je zorgen over je kind? Zit je kind niet lekker in zijn vel? Doen er zich veranderingen voor die voor je kind moeilijk zijn?

Een helpende hand kan prettig zijn. Hierin kan ik iets voor u betekenen.

U kunt zich rechtstreeks aanmelden via mail of telefoon bij mij in de praktijk. Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens het intake gesprek wordt de problematiek en de verwachting, het doel, besproken. Dit gebeurt naar aanleiding van het vooraf ingevulde intake formulier. Hierna volgen een aantal sessies met het kind (max 5) waarin wordt gekeken waar de kwaliteiten liggen en welke mogelijkheden er zijn. Dan volgt opnieuw een oudergesprek waarin het proces, een behandelplan en eventueel begeleidingsadviezen worden voorgesteld en besproken. Hierna volgen de sessies die nodig zijn om het doel te behalen. Een gesprek met de school, de leerkracht van uw kind behoort tot de mogelijkheden. De therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie.

Gemiddeld duurt een therapie 5-15 sessies van een uur.

Tarieven & Algemene informatie

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek is gratis.
Het intakegesprek, een oudergesprek en een sessie kost 82 euro.
Voor de verzekering val ik onder de alternatieve zorg en is het afhankelijk van uw polis wat er vergoed wordt. Verdere informatie over vergoedingen vind je hier.

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met als registratienummer 723.21.A

De praktijk is met de naam Praktijk Bofkont geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90059125 en de praktijk AGB-code is 90059126

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk Bofkont geregistreerd met het KvK nummer: 58537201

Mocht u ontevreden zijn dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Komen we hier samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de S.C.A.G. Op de website van mijn beroepsvereniging de VIT leest u wat u hiervoor kunt doen.

Ik ben ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ, met licentienummer 301482R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ.